Služby spojené s archivací dokumentů:

1) prvním krokem je návštěva u zadavatele k posouzení rozsahu a stavu písemností pro zpracování cenové nabídky a dohodnutí detailů k odvozu písemností.

2) dále následuje protokolární převzetí písemností a vlastní odvoz spisového materiálu do našeho archivu.

3) jednotlivé písemnosti se roztřídí v souladu s typovým skartačním rejstříkem podle skartačních znaků „S“, „A“, „V“. Rozdělí se na písemnosti, které budou nadále uloženy v naší  spisovně, protože jim ke dni uložení nedošla skartační lhůta nebo jsou z provozního hlediska ještě potřebné. Dále budou z převzatých písemností fyzicky vyčleněny písemnosti, které jsou nezpochybnitelné jako písemnosti typu „A“ – archiválie a následně předány do příslušného státního archivu. Dále budou vyčleněny písemnosti, kterým již vypršela skartační lhůta, a budou navržené na vyřazení do skartace.

4) vytříděné dokumenty budou uloženy do šanonů či krabic, označeny číselným kódem pro snadné následné vyhledání a uloženy do regálů v našem archivu.

5) po uplynutí zákonných lhůt budou dokumenty z archivu vyjmuty a protokolárně skartovány.

 

Poskytování informací z archivu:

            V případě poskytování informací  z uložených dokumentů si  můžete vybrat několik variant:

  1. E-mailem: sdělíte nám Váš požadavek a do 24 hodim bude dokument  naskenován a prostřednictvím e-mailu odeslán na Vaši adresu
  2. Poštou: na základě Vašeho požadavku Vám do 24 hodin bude na Vámi uvedenou adresu odeslána zpráva s požadovanými dokumenty
  3. Telefonicky: si můžete dojednat osobní schůzku za účelem možnosti osobního vyzvednutí potřebných materiálů přímo v naší spisovně
  4. Osobně: v Českých Budějovicích Vám můžeme zajistit osobní doručení Vámi požadovaných materiálů

Kontakt

AS reality s.r.o.

vpetru@asreality.cz

Kamarytova 2689
370 06 České Budějovice

+420602402157

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode