Spisovna pro Vás 

... nechte své dokumenty odpočívat

Dotace

Realizace projektů FVE s podporou dotací

Projekt 1
Snížení energetické náročnosti budovy firmy AS reality s.r.o._1
registrační číslo projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005953
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt 2
Snížení energetické náročnosti budovy firmy AS reality s.r.o._2
registrační číslo projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005954
je spolufinancován Evropskou unií.

Uložení dokumentů

Nabízíme Vám komplexní služby spojené s efektivním řešením Vašich potřeb v oblasti spisových služeb, uložení a skartace dokumentů.

Naše služby jsou určeny všem podnikatelským subjektům, likvidátorům a insolvenčním správcům.

Naši pracovníci zajistí přípravu a utřídění dokumentů, jejich převoz do našeho archivu v Českých Budějovicích, uložení dokumentů, vyhledávání v dokumentech dle Vašich potřeb, předání dokumentů do státního archivu a skartaci po uplynutí skartačních lhůt.


Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie
pro podnikatelskou činnost.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!